Pedagogiska appar för barn

Pedagogiska appar för barn är särskilt viktiga att de just är vad rubriken säger -pedagogiska. Beroende på vilken inriktning eller vilket område appen ska ha eller rikta sig mot bör appen ha en utformning som gör den både pedagogisk men även intressant på ett lekfullt sätt som leder till att barnet inte tappar intresset att använda appen.

Ämne och innehåll

En app för ett barn bör vara av pedagogisk och lekfull karaktär för att fånga in intresset. Genom lekfullhet är barn benägna att lära sig mer och då är det också extra bra att pedagogiken finns i appen.
Om det är en app som ska lära barnet att exempelvis skriva är ordlekar med mycket bilder ett smart sätt att få fram kreativiteten hos barnet. Det gamla uttrycket att bilder säger mer än tusen ord är något som stämmer och det framförallt för yngre barn.
Med bilder går det att göra alla möjliga olika sorters pedagogiska lekar för att lära barn ord och meningar. Man kan exempelvis ha färgglada memory-spel eller varför inte en enklare form av bingo med bilder och ord. Dessa två varianter är även bra då de kan passa för både yngre men också lite äldre barn. Även sagor och sånger med bilder kan bidra till pedagogisk utveckling av ordens värld hos barnet.

Färg och form

Appar för barn behöver utöver pedagogisk lekfullhet också mycket glada färger som lockar. En app för barn som är mer grå än färgglad kommer inte bli särskilt lockande i ett barns ögon. Därför kan det vara en god idé att se över den delen.
Om appen som beskrivs ovan, ska lära ut ord och meningar, kan det vara mer lyckat att bokstäver, ord och bilder har mycket färger. Exempelvis om ordet groda ska läras ut är det större chans att barnet kommer ihåg ordet om grodan är grön i färgen med kanske blå färg på ögon och en röd mun eller tunga. Eller om det handlar om en anka, hur roligt kan det då vara att titta på en grå anka som inte är glatt gulfärgad?
Detta med färg är väldigt viktigt i alla aspekter.

Ljud och rörelse

En pedagogisk app för barn handlar inte bara om just smart, lekfull pedagogik och färg utan även om hur ljud och rörelse i appen är utformad.
Tidigare skrevs det om att lära barn ord och meningar – och varför då inte ha ljud vid exempelvis inlärning av ordet groda. Det är mycket roligare för barnet om grodan även kvackar och ler och dansar än bara stillbilder. Även ankan kan i detta sammanhang ha kvackande ljud och rörelser som när den simmar i vatten eller liknande. Då kommer barnet inte bara komma ihåg vad djuren heter och hur de ser ut men även hur de låter och kanske det senare få se att det stämmer i verkligheten om de får se en groda eller anka på riktigt.
Sånger om dessa två finns redan och kan med positiv inverkan påskynda inlärningen genom att barnet får sjunga med i appen i dessa sånger.

Det finns mycket som kan göra en app för barn både rolig, intressant men framförallt pedagogisk.